Klinična psihologija za otroke in mladostnike

OBVESTILO:

Obveščamo vas, da smo psihološko ambulanto z dnem 07.06.2021 preselili na novo lokacijo, in sicer na Ljubljansko cesto 80, 1230 Domžale (SPB - vhod zraven picerije Pipca), 2 nadstropje.

 

Delo kliničnih psihologov je usmerjeno v zmanjševanje psihičnih stisk in podporo človekovemu psihičnemu blagostanju. Ukvarjajo se s širokim razponom psihičnih težav, od razvojnih motenj, učnih težav, vedenjskih in čustvenih težav, do težav v medosebnih odnosih in družini. Klinični psihologi so vključeni v različne oblike preventivne dejavnosti na področju duševnega zdravja, na področju kurative pa izvajajo kliničnopsihološko ocenjevanje (diagnostiko), kliničnopsihološko svetovanje in psihoterapijo. Le klinični psiholog lahko s kliničnopsihološkim pregledom, z uporabo ustreznih pripomočkov v kombinaciji z anamnestično in prognostično oceno, poda podroben opis človekovega psihološkega funkcioniranja. Opredeli ga v klinično psihološkem poročilu. Le taka strokovna ocena je lahko podlaga za diferencialno diagnostično oceno, iz katere izhaja tudi izbira terapevtskih postopkov.

Pogosto je delo specialista klinične psihologije timsko, kar pomeni, da pri zdravljenju psihičnih težav sodeluje z zdravniki specialisti (npr. razvojne pediatrije, pediatrije, šolske medicine, splošne medicine), s strokovnjaki z drugih področij (npr. specialni in socialni pedagogi, delovni terapevti, fizioterapevti, logopedi in socialni delavci), po potrebi in na podlagi pacientovega dovoljenja pa tudi z zunanjimi inštitucijami (npr. vrtci, šole in strokovnjaki na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti).

Za pregled v ambulanti se je potrebno naročiti, in sicer:

OSEBNO v ordinacijskem času ambulante - trenutno ni možno

PO TELEFONU na telefonsko številko (01) 7245 228:

-v ponedeljek in torek od  12:00 do 19:30 ure

-v sredo, četrtek in petek od 07:00 do 14:00 ure

PREKO ELEKTRONSKE POŠTE na naslov                                         kaja.rozic@zd-domzale.si

PREKO PORTALA (samo za 1.pregled)                                   https://narocanje.ezdrav.si/.

PO NAVADNI POŠTI na naslov

Zdravstveni dom Domžale, Ambulanta za klinično psihologijo, Mestni trg 2, 1230 Domžale.