Razvojna delovna terapija

V okviru delovne terapije se otroci z razvojnimi motnjami učijo uporabiti normalne gibalne vzorce, pridobivajo izkušnje za funkcionalno uporabo v vsakdanjem življenju (hranjenje, umivanje, oblačenje, igranje...). Obravnave potekajo preko kreativne igre, izražanja in ustvarjanja z različnimi materiali ter učenja različnih dnevnih aktivnosti. 
Aktivnosti so prilagojene stopnji otrokovega razvoja in njegovim potrebam. Za optimalno koriščenje otrokovih sposobnosti v procesu usposabljanja želimo zagotoviti pozitiven odnos in sodelovanje celotne družine, zato nadgrajevanje v aktivnosti dnevnega življenja poteka prilagojeno družinski situaciji. Cilj je trening osnovne funkcije za uporabo aktivnega gibanja v bivalnem okolju. Delovni terapevt ima znanje o prilagajanju domačega, šolskega ali delovnega okolja z upoštevanjem ergonomskih priporočil in zakonitosti. Tesno sodeluje z ostalimi člani v razvojnem procesu in z zunanjimi ustanovami. 

Naročanje:

Po interni napotitvi s strani razvojnega pediatra, po pregledu v RA s CZO ste na prvo obravnavo vabljeni.

 

Za pregled v ambulanti  se je potrebno naročiti, in sicer:

  • OSEBNO v ordinacijskem času ambulante 
  • PO TELEFONU na telefonsko številko (poiščite pri posamezni izvajalki)
  • PREKO ELEKTRONSKE POŠTE n
  • PO NAVADNI POŠTI na naslov

    Zdravstveni dom Domžale, Razvojna ambulanta, Mestni trg 2, 1230 Domžale.