Razvojna delovna terapija

V okviru delovne terapije se otroci z razvojnimi motnjami učijo uporabiti normalne gibalne vzorce, pridobivajo izkušnje za funkcionalno uporabo v vsakdanjem življenju (hranjenje, umivanje, oblačenje, igranje...). Obravnave potekajo preko kreativne igre, izražanja in ustvarjanja z različnimi materiali ter učenja različnih dnevnih aktivnosti. 
Aktivnosti so prilagojene stopnji otrokovega razvoja in njegovim potrebam. Za optimalno koriščenje otrokovih sposobnosti v procesu usposabljanja želimo zagotoviti pozitiven odnos in sodelovanje celotne družine, zato nadgrajevanje v aktivnosti dnevnega življenja poteka prilagojeno družinski situaciji. Cilj je trening osnovne funkcije za uporabo aktivnega gibanja v bivalnem okolju. Delovni terapevt ima znanje o prilagajanju domačega, šolskega ali delovnega okolja z upoštevanjem ergonomskih priporočil in zakonitosti. Tesno sodeluje z ostalimi člani v razvojnem procesu in z zunanjimi ustanovami. 

Naročanje
Po telefonu ali osebno z delovnim nalogom razvojnega pediatra.