Ambulanta za fiziatrijo

V ambulanti za fizikalno medicino in rehabilitacijo se izvaja diagnostična obravnava in rehabilitacija bolnikov zaradi vzdrževanja, vzpostavljanja in izboljšanja psihofizičnih sposobnosti bolnikov, katerih zdravje je ogroženo ali prizadeto. 

Naročanje
Na pregled se lahko naročite pisno, po telefonu, osebno ali po elektronski pošti. Bolnike naročamo ob točno določenem času, zato prosimo, da na pregled pridete točno.
Če na pregled ne morete priti, prosimo, da nam to pravočasno sporočite po telefonu (01) 72 45 135 ob ponedeljkih in sredah od 13:00 do 17:30, ob torkih, četrtkih in petkih pa od 8:00 do 12:30, da lahko v tem terminu sprejmemo drugega bolnika.
Nujnih fiziatričnih pregledov ni. 
Vljudno prosimo tudi, da napotni zdravnik na napotnici napiše svoje klinično vprašanje in da bolniki s seboj prinesejo obstoječo aktualno medicinsko dokumentacijo v zvezi z napotno diagnozo. 

Povezava do e-naročanja https://narocanje.ezdrav.si/


Čakalne dobe
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov je Kristjan Abramović, zdravstveni tehnik.

OBVESTILA:

Ambulanta za fiziatrijo je od 17.12.2018 do 02.01.2019 zaprta.