Razvojna fizioterapija

Razvojno fizioterapijo izvaja diplomirani fizioterapevt s specialnimi znanji razvojno nevrološke obravnave. V obravnave so vključeni otroci s težavami v gibanju in zaznavanju, ki odstopajo od razvojno pričakovanega gibalnega razvoja ali zaradi različnih bolezni. Razvojni fizioterapevt v terapiji preprečuje razvoj nepravilnih gibalnih vzorcev in hkrati vzpostavlja nove normalne. Obravnava poteka v sodelovanju s starši ali skrbniki, ki z rokovanjem otroka in predlagano vadbo nadaljujejo v domačem okolju. 

Naročanje
Osebno ali po telefonu z delovnim nalogom razvojnega pediatra.