Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo otrok

Spoštovani,

Delo v Razvojni ambulanti s centrom za zgodnjo obravnavo otrok trenutno poteka po prilagojenem urniku in omejenem obsegu glede na Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Preko vaše telefonske številke vas bomo obvestili o terminu in načinu obravnave.

Osebno naročanje v ambulanti trenutno ni možno.

Lep pozdrav.

Razvojna ambulanta Domžale

 

Obveščamo vas, da telefonska številka namenjena osebam, ki so v času epidemije potrebovali psihosocialno pomoč, ni več aktivna.

Hvala za razumevanje.

Razvojna ambulanta je pediatrična služba, ki nudi možnost zgodnje obravnave in nadaljne pomoči otrokom z različnimi motnjami v razvoju. Namenjena je preventivnemu spremljanju in ocenjevanju razvoja otrok z rizičnimi obporodnimi dejavniki. V razvojno terapevtske obravnave so vključeni otroci s pomankljivim in/ali neznačilnim razvojem ali zaostankom, otroci z nenormalno nevrološko simptomatiko ter različnimi boleznimi, ki vplivajo na celostni razvoj. Delo poteka timsko. Člani ožjega tima so razvojni pediater, dipl.medicinska sestra, razvojni fizioterapevt, razvojni delovni terapevt in govorni terapevt. V širšem timu za obravnavo otrok z razvojnimi motnjami sodelujejo tudi klinični psiholog, specialni in rehabilitacijski pedagog, socialni delavec in po potrebi strokovnjaki različnih specialnosti v zunanjih ustanovah (vrtci, šole, zavodi, bolnišnice).

Ambulanta deluje za širše regionalno področje Domžal in Kamnika.

Naročanje

Za pregled v ambulanti  se je potrebno naročiti, in sicer:


Otroke na pregled napoti otrokov osebni zdravnik z napotnico.
Ob pregledu s seboj prinesite vse otrokove izvide.