Razvojna ambulanta

POMEMBNO OBVESTILO:

Od 16.03.2020 do nadaljnjega v Razvojni ambulanti s Centrom za zgodnjo obravnavo otrok, prekinjamo z rednim delom zaradi epidemioloških COVID-19 izrednih razmer v državi. Ambulanta bo dostopna le preko e-maila katarina.smrtnik@zd-domzale.si. Odgovor pričakujte v roku 5 dni, zaradi razporeditev na druga delovna mesta. Po umiritvi izrednih razmer, vas bomo v najkrajšem možnem času obvestili o novih terminih pregledov in ponovno pričeli z naročanjem prvih pregledov.

Hvala za razumevanje.

 

Razvojna ambulanta je pediatrična služba, ki nudi možnost zgodnje obravnave in nadaljne pomoči otrokom z različnimi motnjami v razvoju. Namenjena je preventivnemu spremljanju in ocenjevanju razvoja otrok z rizičnimi obporodnimi dejavniki. V razvojno terapevtske obravnave so vključeni otroci s pomankljivim in/ali neznačilnim razvojem ali zaostankom, otroci z nenormalno nevrološko simptomatiko ter različnimi boleznimi, ki vplivajo na celostni razvoj. Delo poteka timsko. Člani ožjega tima so razvojni pediater, dipl.medicinska sestra, razvojni fizioterapevt, razvojni delovni terapevt in govorni terapevt. V širšem timu za obravnavo otrok z razvojnimi motnjami sodelujejo tudi klinični psiholog, specialni in rehabilitacijski pedagog, socialni delavec in po potrebi strokovnjaki različnih specialnosti v zunanjih ustanovah (vrtci, šole, zavodi, bolnišnice).

Ambulanta deluje za širše regionalno področje Domžal in Kamnika.

Naročanje

Za pregled v ambulanti  se je potrebno naročiti, in sicer:


Otroke na pregled napoti otrokov osebni zdravnik z napotnico.
Ob pregledu s seboj prinesite vse otrokove izvide.