Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo otrok

 

Razvojna ambulanta je pediatrična služba, ki nudi možnost zgodnje obravnave in nadaljne pomoči otrokom z različnimi motnjami v razvoju. Namenjena je preventivnemu spremljanju in ocenjevanju razvoja otrok z rizičnimi obporodnimi dejavniki. V razvojno terapevtske obravnave so vključeni otroci s pomankljivim in/ali neznačilnim razvojem ali zaostankom, otroci z nenormalno nevrološko simptomatiko ter različnimi boleznimi, ki vplivajo na celostni razvoj. Delo poteka timsko. Člani ožjega tima so razvojni pediater, dipl.medicinska sestra, razvojni fizioterapevt, razvojni delovni terapevt in govorni terapevt. V širšem timu za obravnavo otrok z razvojnimi motnjami sodelujejo tudi klinični psiholog, specialni in rehabilitacijski pedagog, socialni delavec in po potrebi strokovnjaki različnih specialnosti v zunanjih ustanovah (vrtci, šole, zavodi, bolnišnice).

Ambulanta deluje za širše regionalno področje Domžal in Kamnika.

Naročanje

Za pregled v ambulanti  se je potrebno naročiti, in sicer:

  • OSEBNO v ordinacijskem času ambulante
  • PO TELEFONU na telefonsko številko (01) 7245 261 v ordinacijskem času ambulante
  • PREKO ELEKTRONSKE POŠTE na naslov                                       tea.mocnik@zd-domzale.si
  • PREKO PORTALA (samo za 1. pregled) na povezavi   https://narocanje.ezdrav.si/.
  • PO NAVADNI POŠTI na naslov

    Zdravstveni dom Domžale, Razvojna ambulanta, Breda Šušteršič, dr.med., spec.  Mestni trg 2, 1230 Domžale.


Otroke na pregled napoti otrokov osebni zdravnik z napotnico.
Ob pregledu s seboj prinesite vse otrokove izvide.