Reševalni prevozi

Nenujni reševalni prevoz pacienta je prevoz pacienta, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebuje spremstvo ali zdravstveno oskrbo zdravstvenega delavca. Nenujni prevoz se opravi z reševalnim ali s sanitetnim vozilom.