Spec. in rehabilitacijski pedagog - RA s CZO

Specialna in rehabilitacijska pedagoginja Jerneja Terčon izvaja delo v prostorih glavne zgradbe Zdravstvenega doma Domžale.

Specialni in rehabilitacijski pedagog izvaja diagnostične postopke, na podlagi izkazanih posebnih potreb otroka načrtuje in izvaja intervencije, svetovanje, evalvacijo učinkovitih pristopov. Pri svojem delu sodeluje s člani ožjega tima (starši, rejniki, strokovni delavci vrtcev in šol, socialni delavci). Pri svojem delu uporablja različne metode in pristope, ki so naravnani na razvojne potrebe posameznega otroka. Predlaga prilagoditve in način izvajanja prilagoditve znotraj vzgojno izobraževalnega procesa; svetuje strokovnim delavcem, staršem, skrbnikom ali rejnikom otrok s posebnimi potrebami. 

 

Naročanje:

Po interni napotitvi s strani razvojnega pediatra, po pregledu v RA s CZO ste na prvo obravnavo pri spec. in rehab. pedagogu vabljeni.

 

OSEBNO v ordinacijskem času ambulante

PO TELEFONU na telefonsko številko (01) 7245 185 v ordinacijskem času ambulante

PREKO ELEKTRONSKE POŠTE na naslov                                 jerneja.tercon@zd-domzale.si

PO NAVADNI POŠTI na naslov

Zdravstveni dom Domžale, Specialna pedagoginja dr. Jerneja Terčon,  Mestni trg 2, 1230 Domžale.