Zdravstveno vzgojni center


Zdravstvenovzgojni centri (ZVC) so samostojne organizacijske enote v organizacijski strukturi zdravstvenih domov (ZD) in ključne organizacijske strukture za izvajanje zdravstvenovzgojne dejavnosti za odraslo populacijo na primarni ravni zdravstvene dejavnosti.

ZVC izvajajo aktivnosti promocije zdravja v lokalnem okolju ter standardizirano in strukturirano nemedikamentozno obravnavo v okviru Programa svetovanja za zdravje.

Gre za izvajanje zdravstvenovzgojnih in psihoedukativnih delavnic ter individualnih svetovanj. Njihov namen je spodbuditi osebe k ohranjanju in krepitvi zdravja ter aktivni skrbi za lastno zdravje. Strokovnjaki v ZVC posameznikom pomagajo pridobiti potrebna znanja, oblikovati stališča, osvojiti veščine in vedenjske vzorce za zdrav način življenja in krepitev duševnega zdravja.

 

PROGRAMI SVETOVANJA ZA ZDRAVJERezultat iskanja slik za heart weight images

V četrtek 18.10.2018 se je v Knjižnici Domžale odvijala Predstavitev presejalnega programa za zgodnje odkrivanje raka dojk DORA, v petek 19.10.2018 pa smo se družili v športni dvorani Domžale, kjer je bilo na razpolago veliko različnih brezplačnih meritev, ura vadbe, degustacija zdravega obroka... Več si lahko preberete v članku: ČAS ZA ZDRAVJE IN GIBANJE V OBČINI DOMŽALE

20.septembra 2018 smo se družili na športno - preventivni prireditvi Veter v laseh - s športom proti zasvojenosti. Na povezavi si oglejte, kako smo se imeli.