url('/sites/default/files/slike/psiholog-cdz-odrasli-blur.jpg')
Center za duševno zdravje odraslih

V Centru za duševno zdravje odraslih Domžale, zagotavljamo celostno obravnavo težav na področju duševnega zdravja odraslih (18-99 let).

Nasvet ali pomoč v Centru lahko poiščejo tako posamezniki, ki se soočajo s psihičnimi stiskami zaradi težavnega vsakdana, kot tisti, ki jih težave na področju duševnega zdravja spremljajo že leta. Za strokovni nasvet glede možnosti obravnave lahko v Centru za duševno zdravje poiščejo tudi vsi tisti, ki so v skrbeh za duševno zdravje svojih pacientov, svojcev, zaposlenih ali
prijateljev. Z našim multidisciplinarnim timom se lahko povežete tudi v primeru organizacije izobraževalnih dogodkov, v katerih bi radi poudarili osveščenost glede pomena duševnega zdravja.

Sodobna obravnava težav v duševnem zdravju celostno naslavlja vsa pomembna področja posameznika, ki doživlja stisko. V Centru za duševno zdravje odraslih Domžale zato obravnavo izvajamo:

zdravniki specialisti psihiatrije
dipl. medicinske sestre s posebnimi znanji na področju psihiatrije in dolgoletnimi izkušnjami
specialist klinične psihologije, specializant klinične psihologije in psiholog
socialna delavka
delovna terapevtka
Čeprav v Centru lahko poiščete pomoč kompetenega strokovnjaka glede na lastno presojo ali po napotilu, predlagamo, da postopek usmerjanja in načrtovanja obravnave prepustite našemu strokovnemu timu. Pri obravnavi uporabljamo z dokazi podprte psihosocialne pristope, zato bomo najprej opravili natančno ocenotežav, nato pa bomo skupaj sestavili načrt obravnave.

Za ljudi, katerih življenja so se težave na področju duševnega zdravja tako dotaknile, da se soočajo z manjšimi zmožnostmi in okrnjenim življenjskim funkcioniranjem izvajamo v Centru za duševno zdravje program Skupnostne psihiatrične obravnave. Skupnostna psihiatrična obravnava predstavlja dolgotrajno multidisciplinarnoobravnavo pacienta z duševno motnjo v domačem okolju. Obravnava je usmerjena v okrevanje - zmanjšanje oz. boljše obvladovanje bolezenskih težav, izboljšanje funkcioniranja ter posledično izboljšanje kakovosti življenja in zadovoljstva z njim.

NAROČANJE

Za pregled v Centru za duševno zdravnje odraslih ali posvet z zdravnikom, se je potrebno naročiti, in sicer:

Po telefonu:

Od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 12.00 ter od 14.00 do 18.00

V petek od 8.00 do 12.00

ELEKTRONSKA POŠTA
PO NAVADNI POŠTI:
Center za duševno zdravje odraslih

V primeru nujnega stanja na področju duševnega zdravja  lahko kontaktirate službo Splošne nujne medicinske pomoči na številko 112.

Izven delovnega časa Centra za duševno zdravje je dežurna služba organizirana v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana:

  • Center za mentalno zdravje, Grablovičeva 44a, tel. 01/5874 942
  • Center za klinično psihiatrijo, Chengdujska 45, tel. 01/5872 100