url('/sites/default/files/slike/diagnosticni-laboratorij-blur_2.jpg')
Diagnostični laboratorij Domžale

V Diagnostičnem laboratoriju ZD Domžale izvajamo laboratorijsko diagnostično dejavnost na primarni ravni zdravstvenega varstva v okviru dejavnosti ZD Domžale za potrebe občanov - od predšolskih otrok, šolske mladine in odraslih. Laboratorijske storitve opravljamo tudi za zunanje naročnike (zdravnike koncesionarje in zasebnike, za druge zdravstvene domove, domove starejših občanov  in  samoplačnike).
Z manjšim obsegom preiskav delujemo tudi v dveh podenotah: Laboratorij ZP Lukovica in Laboratorij ZP Moravče.

Dejavnost Diagnostičnega laboratorija obsega:

 • sprejem preiskovancev in naročila laboratorijskih preiskav v laboratorijski informacijski sistem (LIS)
 • odvzem in sprejem biološkega materiala (kri, urin, blato)
 • priprava vzorcev za analizo
 • hematološke, biokemijske in imunološke preiskave krvi (polna kri, plazma, serum), osnovne preiskave urina in blata
 • pregled rezultatov preiskav, izdaja laboratorijskega izvida naročniku
 • odvzem, priprava in odpošiljanje biološkega materiala v zunanje diagnostične laboratorije 
 • kontrola kakovosti laboratorijskih testov in testov, ki se izvajajo ob preiskovancu v ambulantah, patronažni službi in urgentni službi ZD Domžale

Pri svojem delu skrbimo za Zagotavljanje kakovosti  in delujemo po nacionalnih strokovnih smernicah ter priporočilih in se redno strokovno izobražujemo na različnih seminarjih in kongresih.

Samoplačniki

V diagnostičnem laboratoriju Domžale izvajamo laboratorijske storitve samoplačnikom

Od 01.06.2022 je možno plačilo le z bančnimi karticami.

Izvid se lahko prevzame osebno oziroma s pooblastilom na sprejemnem okencu čez 3 ure.

Izvid za preiskave, ki jih izvajajo zunanji izvajalci laboratorijskih storitev prevzamete na sprejemnem okencu 1 teden po oddaji vzorca.

Izvid lahko prejmete preko zaščitene elektronske pošte (odpiranje z geslom prejetim kot SMS na mobilni telefon). za tako način posredovanja izvida se dogovorite na sprejemnem okencu.

Informacije

Za informacije smo dosegljivi med 12.00 in 14.00 uro ter med 17.00 in 18.00 uro.

Paciente prosimo, da se za informacije o izvidih obrnejo na svojega zdravnika, ki je preiskave naročil.

Spodaj pod DOKUMENTI, si lahko prenesete in ogledate: 

 • navodila za uporabo vrstomata v diagnostičnem laboratoriju.
 • pooblastilo za dvig laboratorijskega izvida v kolikor laboratorijski izvid prevzame druga oseba.
 • navodila za odvzeme in oddajo biološkega materiala ter priporočila preiskovancem
 • katalog preiskav

SPREJEM PACIENTOV

Naročanja pacientov na laboratorijske storitve v Diagnostičnem laboratoriju trenutno NE IZVAJAMO.

Sprejem pacientov in odvzem krvi izvajamo poleg Diagnostičnega laboratorija ZD Domžale tudi na drugih lokacijah laboratorija, in sicer:

 • ZDRAVSTVENA POSTAJA LUKOVICA

  Ponedeljek in sreda od 12.30 do 19.00 ure, torek od 7.00 do 13.30 ure (od 7.00 do 10.00 ure se izvajajo tudi odvzemi za biokemijske preiskave) ter četrtek in petek od 10.00 do 13.30 ure (prisotnost je vezana na ambulanto pediatrije, zato preverite na telefonski številki 01 / 72 36 979)

 • ZDRAVSTVENA POSTAJA MORAVČE

  Ponedeljek in sreda od 12.30 do 19.00 ure ter torek, četrtek in petek od 7.00 do 13.30 ure (torek in četrtek od 7.00 do 10.00 ure se izvajajo tudi odvzemi za biokemijske preiskave)

 • ZDRAVSTVENA POSTAJA MENGEŠ (v prostorih ambulante dr. Majde Brovč in dr. Aleksandre Haring:

  Torek od 6.30 do 10.00 ure (oddaja vzorcev in odvzem krvi za vse preiskave)

Laboratorij Domžale

Ordinacijski čas

Ponedeljek*06:3019:00
Torek *06:3019:00
Sreda* 06:3019:00
Četrtek*06:3019:00
Petek**  06:3019:00
Sobota***07:0012:00
Dopoldanski odmor10:3011:00
Popoldanski odmor16:0016:30

NAROČANJE

*Po 18.00 uri sprejemamo le nujne paciente.
**Po 14.00 uri sprejemamo le paciente z napotitvijo istega dne.
***Ob sobotah je laboratorij odprt samo za potrebe urgentne in dežurne ambulante.

Informacije po telefonu med 12.00 in 14.00 uro ter med 17:00 in 18:00 uro.

Izvajalci zdravstvenih storitev

Sajko Špela - Vodja laboratorija
spec. medicinske biokemije