url('/sites/default/files/slike/fizioterapija-blur.jpg')
Fizioterapija Mengeš

V fizioterapevtski ambulanti na podlagi prejetega delovnega naloga izvajamo fizioterapevtsko zdravljenje akutnih in kroničnih bolezni gibalnega sistema, rehabilitacijo popoškodbenih stanj ter predoperativno in pooperativno rehabilitacijo. Pri svojem delu uporabljamo različne tehnike in metode ter vam v okviru male, srednje ali velike fizioterapevtske obravnave nudimo sledeče fizioterapevtske storitve:

KINEZIOTERAPIJO:
- aktivne individualne vaje
- dihalne vaje

MANUALNO TERAPIJO MEHKIH TKIV

PROTIBOLEČINSKO ELEKTROTERAPIJO:
- DD, IF, TENS, InterX

UZ TERAPIJO

TERAPIJO Z LASERJEM NIZKE INTENZITETE

STIMULACIJO ZA KREPITEV MIŠIC

POVRŠINSKO IN GLOBINSKO TERMOTERAPIJO TER KRIOTERAPIJO:
- termopak
- kriopak

MAGNETOTERAPIJO

POLIKROMATSKO FOTOTERAPIJO:
- bioptron

MEHANSKO OBRAVNAVO LIMFEDEMA (presoterapijo),

APLIKACIJO KINEZIO TRAKOV
 

Paciente prosimo, naj skrbno spremljajo datum izdaje delovnega naloga, ker je njihova veljavnost omejena in sicer za stopnjo nujnosti:
- ZELO HITRO: 7 dni od izdaje delovnega naloga,
- HITRO in REDNO: 21 dni od izdaje delovnega naloga

V primeru, da vam veljavnost delovnega naloga poteče, vas ne moremo uvrstiti na čakalni seznam.

Ambulanta fizioterapije se nahaja v kletnih prostorih ZP Mengeš.

Samoplačniške storitve izvajamo v ZD Domžale.

 

NAROČANJE

Pooblaščena oseba za naročanje v ambulanti je Katja Kosec, dipl. fiziot.

Na fizioterapijo vas z delovnim nalogom napoti vaš izbrani osebni zdravnik ali specialist.

NA PRVI OBISK FIZIOTERAPIJE SE LAHKO NAROČITE:

  • osebno na informacijah ZD Domžale vsak delovni dan med 6:00 in 20:00 uro
  • po pošti na naslov Zdravstveni dom Domžale - Fizioterapija, Mestni trg 2, 1230 Domžale.
    (Prosimo, da v tem primeru naročanja preko pošte delovnemu nalogu priložite list, kjer zapišete ali želite storitev opravljati v ambulanti Domžale ali Mengeš).

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah (ZPacP) in Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, ki zahtevata, da se pacienta na čakalni seznam uvrsti po prejemu originalne napotne listine, se za naročanje na prvi obisk v fizioterapiji uporablja le naročanje po pošti oziroma osebna oddaja delovnega naloga, naročilo preko telefona ali e-pošte posledično ni mogoče.

Za prenaročanje in informacije že naročenim pacientom ter informacije o naročanju in okvirnih terminih, ki jih najdete tudi na naši spletni strani smo vam sicer na voljo tudi:
- preko telefona na številki (01) 72 45 161 vsak delovnik med 10.00 in 12.00 uro,
- elektronske pošte fizioterapija.menges@zd-domzale.si

Paciente prosimo, naj skrbno spremljajo datum izdaje delovnega naloga, ker je njihova veljavnost omejena in sicer za stopnjo nujnosti:
- ZELO HITRO: 7 dni od izdaje delovnega naloga,
- HITRO in REDNO: 21 dni od izdaje delovnega naloga

V primeru, da vam veljavnost delovnega naloga poteče, vas ne moremo uvrstiti na čakalni seznam.

ELEKTRONSKA POŠTA

OSEBNO v ordinacijskem času

INFORMACIJE ŽE NAROČENIM PACIENTOM
Zaradi lažje organizacije dela v ambulanti pričakujemo, da na terapijo prihajate točno in redno, vsako morebitno odsotnost pa sporočite osebno, po telefonu (01) 72 45 151 ali preko e-maila fizioterapija.menges@zd-domzale.si.

V primeru opravičenega izostanka vas bomo razporedili na prvi prosti termin.
V primeru izostanka iz neopravičenih razlogov pa vas bomo skladno z ZPacP in Pravilnikom umaknili iz čakalne vrste.
Hvala!

FIZIOTERAPIJA MENGEŠ

Izvajalci zdravstvenih storitev


Kosec Katja, dipl. fiziot.
Valjavec Taja, dipl. fiziot.
Mišmaš Neža, dipl. fiziot.