Manfreda Darja

dr. med., spec. druž. med.

Izvaja delo zdravnice specialistke družinske medicine v Splošnih ambulantah Domžale, opravlja hišne obiske svojih pacientov in ob tem izvaja zdravljenje na domu.

 

PODATKI O ŠTEVILU OPREDELJENIH OSEB IN KOLIČNIKOV ZA GLAVARINO NA DAN  01.11.2019:

Število oseb: Število količnikov:
1.599 2.632

 

OBVESTILA:

Dr. Darja Manfreda je v četrtek 12.12.2019, v torek 24.12.2019 ter v petek 27.12.2019 odsotna. Nadomešča jo dr. Petra Jeretina Eržen