Lah Sara

mag. soc.del.

Opravlja delo socialne delavke v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Obravnava pri socialni delavki zajema pomoč pri reševanju stisk, oblikovanje načrta pomoči, razbremenilne pogovore, svetovanje, informiranje, pomoč pri uveljavljanju pravic in pomoč pri iskanju drugih ustreznih oblik pomoči. Pri svojem delu se socialna delavka povezuje z ostalimi strokovnjaki znotraj Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter drugimi institucijami (CSD, vrtec, šola, …). Socialno delo z otrokom, mladostnikom in njegovimi starši ali skrbniki poteka v obliki pogovorov, usmerjenih v definiranje problema in oblikovanje konkretnih, izvedljivih rešitev.

 

Za pregled v ambulanti se je potrebno naročiti, in sicer:

OSEBNO v ordinacijskem času ambulante

PO TELEFONU na telefonsko številko (01) 7245 228:

-v ponedeljek in torek od  12:00 do 19:30 ure

-v sredo, četrtek in petek od 07:00 do 14:00 ure

PREKO ELEKTRONSKE POŠTE na naslov                                              cdzom@zd-domzale.si

PO NAVADNI POŠTI na naslov

Zdravstveni dom Domžale, CDZOM, Sara Lah Mestni trg 2, 1230 Domžale