Grbac Nataša

prof. def., logoped

Opravlja delo logopedinje v Centru za obravnavo otrok in mladostnikov.

Logopedinja izvaja preventivo, diagnostiko in terapijo na področju komunikacije, govora in jezika.

Pri delu izbira terapevtske tehnike in pristope, ki so naravnani na potebe otoka/mladostnika in njegove družine ter omogočajo optimalen napredek na področju govorno-jezikovne komunikacije.

V vse faze obravnave aktivno vključuje otrokove/mladostnikove primarne skrbnike ter se po potrebi povezuje z njihovim širšim socialnim okoljem.

Z namenom celovite diagnostike in načrtovanja terapije se pri svojem delu povezuje s člani tima Centra za obravnavo otrok in mladostnikov ter strokovnimi delavci drugih zdravstvenih in vzgojno izobraževalnih ustanov, v katere so otroci in mladostniki vključeni.

 

Za pregled v ambulanti se je potrebno naročiti, in sicer:

OSEBNO v ordinacijskem času ambulante

PO TELEFONU na telefonsko številko (01) 7245 228:

-v ponedeljek in torek od  12:00 do 19:30 ure

-v sredo, četrtek in petek od 07:00 do 14:00 ure

PREKO ELEKTRONSKE POŠTE na naslov                                                      cdzom@zd-domzale.si

PO NAVADNI POŠTI na naslov

Zdravstveni dom Domžale, CDZOM, Nataša Grbac, Mestni trg 2, 1230 Domžale