Jaklič Blanka

dr. med., spec. druž. med.

PODATKI O ŠTEVILU OPREDELJENIH OSEB IN KOLIČNIKOV ZA GLAVARINO NA DAN  01.11.2019:

Število oseb: Število količnikov:
1.559 2.254

 

OBVESTILA:

Dr.Jaklič Blanka je:

-v petek 06.12.2019 ter v ponedeljek 09.12.2019 odsotna. Nadomešča jo dr. Polona Darja Burja v dopoldanskem času

-v petek 13.12.2019 izjemoma dela v popoldanskem času.

-od 30.12.2019 do 03.01.2020 odsotna. Nadomešča dr. Polona Darja Burja v svojem urniku.