Jeranko Marjeta

dr. med., spec. spl. med.

Izvaja delo zdravnice specialistke splošne medicine v Splošnih ambulantah Domžale, opravlja hišne obiske svojih pacientov in ob tem izvaja zdravljenje na domu.

OBVESTILO:

Dr. Marjeta Jeranko je od 12.02.2019 do 20.02.2019 odsotna. Nadomešča jo dr. Marija Vode.