Klemenčič Irena

dr. med., spec. ped.

Izvaja delo zdravnice specialistke pediatrije v ambulanti Otroškega dispanzerja. V ambulanti obravnava otroke in mladostnike od rojstva do vključno 18. leta starosti. 

Je članica strokovnega sveta ZDD.

PODATKI O ŠTEVILU OPREDELJENIH OSEB IN KOLIČNIKOV ZA GLAVARINO NA DAN  01.06.2019:

Število oseb: Število količnikov:
1.844 3.273

OBVESTILA O ODSOTNOSTI DR. IRENE KLEMENČIČ:

-ponedeljek 14.10.2019 - nadomešča dr. Prijović Rihtman

-torek 15.10.2019 - nadomešča dr. Vintar Spreitzer

-sreda 16.10.2019 - nadomešča dr. Prijović Rihtman

-četrtek 17.10.2019 - nadomešča dr. Vintar Spreitzer

-petek 18.10.2019 - nadomešča dr. Marguč Kirn

-ponedeljek 21.10.2019 - nadomešča dr. Prijović Rihtman

-torek 22.10.2019 - nadomešča dr. Vintar Spreitzer