Klemenčič Irena

dr. med., spec. ped.

Izvaja delo zdravnice specialistke pediatrije v ambulanti Otroškega dispanzerja. V ambulanti obravnava otroke in mladostnike od rojstva do vključno 18. leta starosti. 

Je članica strokovnega sveta ZDD.

PODATKI O ŠTEVILU OPREDELJENIH OSEB IN KOLIČNIKOV ZA GLAVARINO NA DAN  01.11.2019:

Število oseb: Število količnikov:
1.829 3.031

 

V petek 13.12.2019 dr. Irena Klemenčič izjemoma dela v popoldanskem času.

 

OBVESTILA O ODSOTNOSTI DR. IRENE KLEMENČIČ:

-četrtek 12.12.2019 - nadomešča dr. Prijović Rihtman

-četrtek 19.12.2019 - nadomešča dr. Prijović Rihtman

-petek 27.12.2019 - nadomešča dr. Vintar Spreitzer

-ponedeljek 30.12.2019 - nadomešča dr. Prijović Rihtman

-torek 31.12.2019 - nadomešča dr. Borinc Beden v ZD Domžale med 13.00 in 17.00 uro v ambulanti dr. Prijović Rihtman