Slabe Martina

dr. med., spec. ped.

Izvaja delo zdravnice specialistke pediatrije v ambulanti Otroškega dispanzerja ZD Domžale v Zdravstveni postaji Lukovica. V ambulanti obravnava otroke in mladostnike od rojstva do vključno 18. leta starosti. Je izbrana zdravnica Osnovne šole Janka Kersnika Brdo (izvaja sistematske preglede učencev te šole). 

PODATKI O ŠTEVILU OPREDELJENIH OSEB IN KOLIČNIKOV ZA GLAVARINO NA DAN  01.06.2019:

Število oseb: Število količnikov:
680 2.075

 

OBVESTILA O ODSOTNOSTI DR. SLABE MARTINE:

-sreda 14.08.2019 - nadomešča dr. Marguč Kirn v ZD Domžale

-petek 16.08.2019 - nadomešča dr. Borinc Beden v popoldanskem času v ZD Domžale

-sreda 21.08.2019 - nadomešča dr. Rajer Sečnik v ZD Domžale

-petek 23.08.2019 - nadomešča dr. Tršan Lesar v ZD Domžale v ambulanti dr. Vintar Spreitzer

-ponedeljek 26.08.2019 - nadomešča dr. Tršan Lesar v ZP Moravče

-torek 27.08.2019 - nadomešča dr. Tršan Lesar v ZP Moravče

-sreda 28.08.2019 - nadomešča dr. Tršan Lesar v ZP Moravče

-četrtek 29.08.2019 - nadomešča dr. Tršan Lesar v ZP Moravče

-petek 30.08.2019 - nadomešča dr. Tršan Lesar v ZP Moravče