Pristavec Sara

univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

V ZD Domžale izvaja delo univerzitetne diplomirane psihologinje, trenutno opravlja specializacijo iz klinične psihologije in se izobražuje na področju kognitivno-vedenjske terapije ter transakcijske analize in psihoterapije.

OBVESTILO:

Saro Pristavec, uni.dipl.psih. v času odsotnosti nadomešča Štukelj Maja, univ.dipl.psih.