mag. Rajapakse Renata

dr. med., spec. druž. in urg. med.

Specialistka družinske in urgentne medicine. Po diplomi na Medicinski fakulteti v Ljubljani je opravila znanstveni magistrski študij – smer biomedicina. Med leti 1997–2012 je bila zaposlena v Splošni nujni medicinski pomoči (SNMP) ZD Ljubljana, med letoma 2012–2013 pa deljeno v Ambulanti nujne medicinske pomoči ZD Kranj ter na Internistični prvi pomoči UKC Ljubljana. V sužbi NPM v ZD Domžale je zaposlena od decembra 2013. Celotno poklicno obdobje deluje na področju urgentne medicine. Sodeluje tudi v Helikoptrski nujni medicinski pomoči. S strokovnimi prispevki sodeluje na številnih strokovnih srečanjih, je inštruktorica Evropskega sveta za reanimacijo, inštruktorica Manchesterske triaže in ukrepanja zdravstva ob množičnih nesrečah. Med leti 2008–2012 je bila predstojnica SNMP Ljubljana in vodja Prehospitalne enote Ljubljana. Poleg svojega rednega dela je zelo aktivna na področju razvijanja sistema NMP in na področju osveščanja laičnih prebivalcev Slovenije. Je članica Slovenskega združenja za urgentno medicino, članica Komisije za NMP Zdravniške zbornice Slovenije, članica Komisije za pacientove pravice pri Ministrstvu za zdravje in članica več delovnih skupin s področja NMP na Ministrstvu za zdravje, kjer je od leta 2016 tudi dopolnilno zaposlena. Med leti 2011–2016 je bila predsednica Razširjenega strokovnega kolegija za urgentno medicino. 

Strokovna dejavnost
Članica strokovnega sveta zavoda
Članica Slovenskega združenja za urgentno medicino, Sekcije za urgentno medicino in Sekcije za ukrepanje zdravstva ob velikih nesrečah zdravniškega društva  

Pedagoška dejavnost
Predavateljica na Fakulteti za zdravstvo Maribor 
Glavna mentorica specializantom urgentne medicine

Bibliografija
COBISS
PubMed 

R. Rajapakse et al. (2010). Public knowledge of cardiopulmonary resuscitation in Republic of Slovenia. 122: 667.
R. Rajapakse (2015). Triaža v urgentnih ambulantah. Zdravniški vestnik, 84: 259–67.

Ambulante

Ambulanta NMP