Rojs Cenčič Kristina

dr. dent. med.

V ZD Domžale opravlja delo zobozdravnice.