Golob Jesenko Katarina

dr. med.

Do nadaljnega v ambulanti dr. Katarine Golob Jesenko dela dr. Marko Starbek.

OBVESTILA:.

OBVESTILA, KI SE NANAŠAJO NA AMBULANTO DR. STARBKA:

- v četrtek 21.02.2019 je dr. Starbek odsoten. Nadomešča ga dr. Sotler v nasprotnem turnusu.

-v petek 22.02.2019 ambulanta dela v popoldanskem času

-v času med 25.02.2019 ter 01.03.2019 je dr. Starbek odsoten. Nadomešča ga dr. Sotler