mag. Tomec Kosec Urška

dr. med., spec. ped.

Izvaja delo zdravnice specialistke pediatrije v ambulanti Otroškega dispanzerja. V ambulanti obravnava otroke in mladostnike od rojstva do vključno 18. leta starosti. Je izbrana zdravnica Osnovne šole Rodica in Osnovne šole Preserje pri Radomljah (izvaja sistematske preglede teh učencev).


Opravlja tudi krioterapevtske posege.  

PODATKI O ŠTEVILU OPREDELJENIH OSEB IN KOLIČNIKOV ZA GLAVARINO NA DAN  01.06.2019:

Število oseb: Število količnikov:
1.126 1.685

 

POVEZAVA: Urejanje administrativnih zadev

Dr. Tomec Kosec Urška je odsotna zaradi porodniškega dopusta. Urejeno je nadomeščanje na njenem urniku.

Prenova ambulante dr. Urške Tomec Kosec je zaključena. Nahaja se v pritličju na otroškem oddelku.

V mesecu maju v ambulanti dr. Urške Tomec Kosec dela Petra Cerar, dr.med..

NADOMEŠČANJE ODSOTNOSTI DR. PETRE CERAR:

-ponedeljek 24.06.2019 - nadomešča dr. Marguč Kirn

-sreda 26.06.2019 - nadomešča dr.Vintar Spreitzer v dopoldanskem času

-četrtek 27.06.2019 - nadomešča dr. Marguč Kirn

-petek 28.06.2019 - nadomešča dr. Marguč Kirn v popoldanskem času