Virnik Anja

mag. prof.spec. in reh. ped.

Izvaja delo specialne pedagoginje, zaposlene v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Opravlja preventivne, diagnostične in terapevtske postopke na področju otrokovih in mladostnikovih razvojnih in učnih težav. Ob tem se povezuje z drugimi člani tima CDZOM in strokovnimi delavci zunanjih ustanov, v katere so otroci in mladostniki vključeni. Na podlagi specialnopedagoške ocene svetuje staršem in otrokom za delo doma.

 

Za pregled v ambulanti se je potrebno naročiti, in sicer:

OSEBNO v ordinacijskem času ambulante

PO TELEFONU na telefonsko številko (01) 7245 228:

-v ponedeljek in torek od  12:00 do 19:30 ure

-v sredo, četrtek in petek od 07:00 do 14:00 ure

PREKO ELEKTRONSKE POŠTE na naslov                                               cdzom@zd-domzale.si

PO NAVADNI POŠTI na naslov

Zdravstveni dom Domžale, CDZOM, Virnik Anja, Mestni trg 2, 1230 Domžale