Vode Marija

dr. med., spec. druž. med.

Izvaja delo zdravnice specialistke družinske medicine v Splošnih ambulantah Domžale, opravlja hišne obiske svojih pacientov in ob tem izvaja zdravljenje na domu.

PODATKI O ŠTEVILU OPREDELJENIH OSEB IN KOLIČNIKOV ZA GLAVARINO NA DAN  01.06.2019:

Število oseb: Število količnikov:
1.649 2.354

OBVESTILA O ODSOTNOSTI:

Dr. Vode Marija  je odsotna od 22. julija do 9. avgusta. Nadomešča jo dr. Jeranko Marjeta.