Anketa o zadovoljstvu z zdravstveno obravnavo

Spoštovane uporabnice in uporabniki zdravstvenih storitev!

Obveščamo Vas, da je Ministrstvo za zdravje 23. avgusta 2019 sprejelo metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu v skladu s 14. členom Uredbe o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (Uradni list RS, št. 98/08 in 55/17 – ZPacP-A).

Glavna pridobitev za paciente je možnost izpolnjevanja vprašalnika v elektronski obliki preko portala zVem. Možnost izpolnjevanja vprašalnika se pacientom zagotavlja neprekinjeno, na voljo pa je v več jezikih.

Ker nam veliko pomeni zadovoljstvo uporabnikov, Vas prosimo, če lahko s klikom na spodnjo povezavo izpolnite vprašalnik in izrazite Vaše mnenje glede opravljenih zdravstvenih storitev v našem zavodu. Vprašalnik je anonimen, rezultati pa nam bodo pripomogli k uvedbi izboljšav. Že vnaprej se Vam zahvaljujemo za rešitev vprašalnika.

Dostop do vprašalnika  - Zvem 

Dostop do vprašalnika - ZD Domžale