url('/sites/default/files/slike/ckz-photobackrounds-otrocimladina_0.jpg')

Zdravstvena vzgoja za otroke in mladino

Vsak otrok v obdobju odraščanja prehaja skozi mnoge spremembe, zato je dobra vzgoja za zdravje nepogrešljiva. Promocija zdravja s krepitvijo zdravega načina življenja, na dolgi rok prinaša tudi manjšo incidenco kroničnih bolezni in zapletov v odraslem obdobju. Z različnimi programi in delavnicami, mladim posameznikom omogočamo pridobivanje znanja, oblikovanje stališč in vedenj za zdrav življenjski slog.

Zakon o osnovni šoli (Ur. L. RS št. 81/06) navaja dolžnost sodelovanja šole z zdravstvenimi zavodi. Na podlagi Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur. L. RS št. 19/98 vključno s spremembami) se je od šolskega leta 2015/2016 izoblikoval priročnik Za boljše zdravje otrok in mladostnikov. V priročniku so priporočene vsebine, ki predstavljajo minimalni standard in smo jih izvajalci dolžni izvesti v osnovni šoli. Na tak način se poenoti zdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov po celotni Sloveniji. Poleg obveznih vsebin lahko izvajalke v šoli izvajamo tudi druge vsebine glede na vaše želje in potrebe. 

Zdravstvena vzgoja za osnovne šole vsebuje za vsako starostno skupino delavnice, ki so primerne njihovem razvoju. V spodnji tabeli so predstavljene vsaka delavnica in njena vsebina.

Za vse ostale informacije smo dosegljivi na:
Telefon: 01 7245 176 (med 7. in 8. uro, ter med 13. in 14. uro)
E-poštni naslov: solska.vzgoja@zd-domzale.si

Izvajalci zdravstvenih storitev:
Marijana Hostnik, mag. vzg. in men. v zdr.
Neža Pirnat, dipl. med. sestra
Helena Stegnar, dipl. med. sestra