Izjava o dostopnosti

Zdravstveni dom Domžale se zavezuje, da bo omogočal dostopnost spletišča www.zd-domzale.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 s spremembami) vsem uporabnikom.   

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.zd-domzale.si   

STOPNJA SKLADNOSTI  

Ker želimo približati uporabo spletišča kar najširšemu krogu uporabnikov,skrbimo za posodabljanje, oblikovanje ter prilagajanje na način, da je dostopen za uporabnike z različnimi oblikami invalidnosti in oviranosti.  

Spletišče www.zd-domzale.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.   

OCENA NESORAZMERNEGA BREMENA ZA SPLETNO STRAN  

Dostopnost naše spletne strani nenehno spremljamo in sproti skušamo izboljšati posamezne elemente dostopnosti. Vendar kljub vsemu nekatere objavljene vsebine, zaradi nesorazmernega bremena, ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Zdravstveni dom Domžale ocenjuje, da zaradi prevelikih finančnih posledic in ob upoštevanju notranje organizacije zavoda in vrste dejavnosti, ki jo zavod opravlja, ne omogoča dostopnosti vseh vsebin na spletišču. Pri tem postopa skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih in aplikacij, ki dopušča določena odstopanja skladno z oceno nesorazmernosti in na podlagi te Izjave o dostopnosti.  

Primeri nedostopnih vsebin so:

  • Dostopni dokumenti, ki so skenirani v PDF obliki zapisa, so lahko težje berljivi. Zato vam omogočamo, da se lahko z vsebino teh dokumentov seznanite na drug način (lahko nam pišete po pošti ali preko e-pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju).  
  • Jezik, ki je določen za uporabo spletišča se v nekaterih delih ne ujema z jezikom, ki je uporabljen na določenem delu spletišča, ker gre za modul zunanjega izvajalca, ki ne omogoča prevodov.
  • Grafični elementi v obliki slik z napisi

 

PRIPRAVA IZJAVE O DOSTOPNOSTI  

Ta izjava je bila pripravljena 12.12.2023.   

POVRATNE IN KONTAKTNE INFORMACIJE  

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci spletne strani pri brskanju po spletišču www.zd-domzale.si kljub našemu prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, lahko občasno naletijo na težave z dostopnostjo.  

Ob morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki, nam obvestilo lahko sporočite na tajnistvo@zd-domzale.si ali nas pokličete na 01 / 724-52-15.  

V roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje boste prejeli odgovor. Če vam v tem času ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam sporočimo, kdaj vam bomo odgovor posredovali in razloge za zakasnitev odgovora.   

INŠPEKCIJSKI POSTOPEK  

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo:

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO 
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO 
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana 
E: gp.irsid@gov.si 
www.irsid.gov.si