Zdravje

Zdravstvena vzgoja

05. september 2018

 

Zdravstvena vzgoja je tisti pridih, ki osvešča ljudi in jih pripravi na ukrepanje, ko se bolezen pojavi, da jo lahko sami

ali s pomočjo strokovnjakov ozdravijo ali se naučijo živeti z njo.

 

 

 

O zdravju govorimo kot o splošni vrednoti in bistvenem  viru za produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika ter skupnosti kot celote. Pomembno je da ne pozabljamo na dejstvo, da zdravje ni nekaj kar nam je ob rojstvu dano in  za vselej podarjeno.  Ljudje smo za zdravje in za način življenja moralno odgovorni. Od tod izvira posameznikova dolžnost, da naredi vse kar zna in zmore za ohranjanje svojega zdravja v vseh življenjskih obdobjih.

 

Skrb za zdravje in strah pred boleznijo ni zgolj osebni interes sodobnega človeka, temveč prerašča v družbeno normo.

 

Vizija Zdravstvenega doma Domžale  je ohranitev in dvig kakovosti zdravstvene oskrbe prebivalcev.

Bistven prispevek kakovosti zdravstvene oskrbe lahko dosežemo le s stalnim izvajanjem preventivnega zdravstvenega varstva.

 

Heine Andreja, prof.zdr.vzg., vodja zdravstveno vzgojnega centra ZD Domžale