Javni razpisi

1.

Javno zbiranje ponudb za prodajo službenega vozila št. 88946347-2022-01-1 - datum objave 21.09.2022