Javni razpisi

1.

Javno zbiranje ponudb za prodajo službenih vozil

2.

Javno naročilo za izbiro izvajalca "nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcev"

ESPD

3.

Sklep o ustavitvi postopka - prodaja službenih vozil