Aktualni razpisi

Razpisna dokumentacija - predmet javnega naročila "Pohištvena oprema"

Popis opreme

Priloge:

00 Tloris oprema

01 A Sprejemna pisarna
02 B Ambulanta MDPŠ
03 C, E ADG + SPIRO + EKG
04 D OPTI

05 F Ordinacija psiholog

06 G Sprejemna psiholog

07 H Učilnica

08 I Arhiv

09 J Kartoteke

10 K Čajna kuhinja

11 Omara v sanitarijah