Javni razpisi

1.

Javno zbiranje ponudb za prodajo službenega vozila št. 88946347-2022-06-3 - datum objave 28.11.2022