Katalog informacij javnega značaja

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Politika kakovosti ZD Domžale

Varstvo osebnih podatkov

Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov

Statut Zdravstvenega doma Domžale

Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Domžale

Pritožbeni postopek

Zastopniki pacientovih pravic

 

Program dela in finančni načrt za leto 2023

Letno poročilo 2022

Program dela in finančni načrt za leto 2022

Letno poročilo 2021

Program dela in finančni načrt za leto 2021

Letno poročilo 2020

Program dela in finančni načrt za leto 2020

Letno poročilo 2019

Program dela in finančni načrt za leto 2019

Letno poročilo 2018

Program dela in finačni načrt za leto 2018

Letno poročilo 2017

Program dela in finančni načrt za leto 2017

Letno poročilo 2016