Pritožbe

Spoštovani uporabniki zdravstvenih storitev!  

Kljub temu, da si želimo za vas opraviti čim bolj kvalitetno obravnavo, razumemo, da morda izjemoma ne zadostimo vašim pričakovanjem. Če menite, da so bile vaše pravice kršene nam lahko posredujete PRITOŽBO. Vaše pritožbe bodo skrbno obravnavane.  

Postopek za vložitev pritožbe ureja ZAKON O PACIENTOVIH PRAVICAH.   

Kako vložim pritožbo, če so kršene moje (pacientove) pravice?   

USTNA ZAHTEVA:  
Pri pomočniku direktorice za zdravstveno nego Gašperju Orehku od ponedeljka do petka med 8. in 10. uro. Vaša zahteva bo dana na zapisnik.   

PISNA ZAHTEVA:  
Pošljite jo preko spodnjega obrazca, po navadni pošti na naslov: Zdravstveni dom Domžale, tajništvo, Mestni trg 2, 1230 Domžale ali po elektronski pošti: pritozbe@zd-domzale.si.  

Za vložitev pritožbe lahko uporabite tudi obrazec za pisno pritožbo, ki ga lahko dobite na informacijah, v avli ZD Domžale, kjer ga lahko tudi oddate v zato namenjen nabiralnik.  

Pisna zahteva mora vsebovati: ime in priimek, naslov, ev. telefonsko številko in e-mail, opis domnevne kršitve, podatke o udeleženem zdravstvenem osebju ali drugih udeleženih osebah, kdaj in kje se je dogodek zgodil, domnevne posledice kršitve vaših pravic ter morebitni predlog za rešitev spora.   

Roki za vložitev pritožbe:

  • v primeru neustreznega odnosa zdravstvenega osebja je rok 15 dni od domnevne kršitve
  • v primeru neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe je rok 30 dni po končani zdravstveni oskrbi
  • če ste za kršitev izvedeli kasneje ali so se posledice kršitve pokazale pozneje, je rok za vložitev zahteve tri mesece po preteku zgoraj določenih rokov

Pristojna oseba za obravnavo pritožb: 
direktorica, mag. Renata Rajapakse, dr.med.spec.druž.in urg.med.